top of page

Vores arbejde

I Lokaludvalg for Middelfart By arbejder vi for, at Middelfart Bys borgere altid bliver informeret og får mulighed for at komme til orde, når der sættes nye bygge- og udviklingsprojekter i værk i bydelen. Samtidig arbejder vi for at Middelfart Kommunes politikere og forvaltninger er bedst muligt klædt på med lokal viden, når der træffes beslutninger om Middelfarts Bys udvikling.

bottom of page