top of page

Borgerpanel

Lokaludvalg for Middelfart By vil gerne opfordre borgerne til aktivt at tage del i lokalsamfundets og -områdets udvikling ved at støtte op om lokale ideer og initiativer. Derfor har lokaludvalget besluttet at oprette et Borgerpanel.

Tankerne bag borgerpanelet er, at indhente holdninger til de spørgsmål der måtte rejses i forhold til Lokaludvalget og dermed sikre, at dit Middelfart og din stemme bliver hørt. Vi har valgt at etablere et borgerpanel, som supplement til hjemmeside og Facebook, da vi derved kan gå mere specifikt ud til de borgere, som en given problemstilling berører.

På nedenstående link kan du tilmelde dig borgerpanelet.

Tilmelding til Lokaludvalg for Middelfart Bys  borgerpanel 

bottom of page