top of page

Om Lokaludvalget

Lokaludvalg for Middelfart By er din lokale samarbejdspartner, når Middelfart By skal udvikles.

 

Vi er bindeled mellem borgerne i Middelfart By og politikerne i Byrådet på Rådhuset.

 

Vi vil inspirere borgerne til aktivt at tage del i lokalsamfundets og -områdets udvikling ved at støtte op om
lokale ideer og initiativer.

Vi formidler og varetager borgernes interesse over for Middelfart Kommune, ligesom vi vil formidle kommunens

interesser over for lokalbefolkningen.

 

Vi deltager i udformningen af lokale udviklingsplaner og prøver at være igangsættere og samarbejdspartnere for nye lokale initiativer.
 
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens §65d og rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune.
I Lokaludvalget sidder der 7 medlemmer alle valgt på lokaludvalgets stiftende generalforsamling den 8. januar 2018.

Lokaludvalget dækker området syd for Fynske Motorvej og vest for Lokaludvalgsområde Kauslunde, Gamborg og Svenstrup.

bottom of page