top of page
Mennesker indsamling i et møde sammen

Årsmøde

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 17.30

Frivillig Center Middelfart

Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Ad Hoc udvalgenes beretninger.

 4. Regnskab og budget.

 5. Indkommende forslag.

 6. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor.

  1. 1. Bestyrelse      

  2. På valg.:  Poul Andersen  (modtager genvalg)  

  3. Jørgen Olsen (modtager genvalg) 

  4. Kristian Gren (modtager genvalg)

  5. Suppleanter,

   1. 2 personer  på valg.:   

   2. 1. suppleant           (vælges for 2 år)          

   3. 2. suppleant

    1. På valg.: Palle Skovby (Modtager ikke genvalg)   (vælges for 1 år) 

   4. 3. Revisor 

    1. På valg.:  Inge Lodberg (Modtager genvalg)

 7. Eventuelt

  I forlængelse af årsmødet, vil Lokaludvalg for Middelfart By være vært ved et par stykker smørrebrød, så derfor - og af plads hensyn - er tilmelding til årsmødet nødvendig.

Tilmelding senest den 23. februar 2024 på kontakt@lokaludvalg.dk med angivelse navn, adresse og antal deltagere.

Middelfart den 22. januar 2024

 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Olsen

Formand

bottom of page